Lista odtwarzania: Podróże w czasie: AUSTRO-WĘGRY

Podróż w czasie i stare dobre Austro-Węgry. Cesarsko-Królewska Monarchia, w której Polacy, Czesi, Austriacy i Węgrzy mieszkali razem, a przez pół wieku rządził nimi poczciwy staruszek z bokobrodami.